Členové spolku Letorost na své členské schůzi konané dne 10. prosince 2022, se dohodli na záměru obnovy cesty mezi ulicí Pastýřskou a Lipovou cestou. Tato cesta, pro kterou zatím nemáme název, je spojnicí mezi Boleradicemi, zmíněnou Lipovou cestou, která dále umožňuje průchod přes přírodní rezervaci Velký Kuntínov k „Ovčím terasám. Cesta by měla být upravená tak, aby byla sjízdná na kole, vhodná pro chodce, turisty i rodinné výlety.

Naši Žádost o povolení výsadby 2023, schválila rada městyse na své 7. schůzi konané dne 23. ledna 2023.

Aktální záměr, který budeme dále upřesňovat:

Plánovaný projekt sestává ze tří částí. V první části provedeme nové vytyčení a obnovu zaorané cesty (p.č. 308/47) a výsadbu 40-50 sazenic Jeřábu oskeruše (Sorbus domestica), ve střední části provede městys Boleradice prořezání a vyčištění existující cesty (p.č. 4030/3) s částečnými terénními úpravami a ve třetí části bude provedeno nové vytyčení a obnova zaorané cesty (p.č. 4029) a výsadba 40-50 sazenic Lípy malolisté (Tilia cordata) případně v kombinaci s Lípou velkolistou (Tilia platyphyllos).

Doporučené články