Spolek Letorost organizuje výsadbu stromů na nově obnovené cestě mezi Pastýřskou a studánkou u mlýna. Akce začíná v sobotu 28. října od 9 hodin na křižovatce u „myslivecké chaty“ (na mapce – bod 1)

PROGRAM

1. Přijít můžete kdykoliv v průběhu dne. V rámci letošního projektu sázíme přes 80 stromů a 28. října, pokud bude příznivé počasí budeme sázet celý den. (Dokončení výsadby plánujeme dne 11. listopadu.)

2. Zapište svou účast na recepci (bod 1) do prezenční listiny, doplňte své kontaktní údaje a sdělte nám zda máte zájem stát se patronem některého stromu, zde obdržíte cedulku pro označení vámi vybraného stromu, kterou následně umístíte na svůj strom.

3. Vysadit můžete tolik stromů, kolik budete chtít nebo také žádný, v závislosti na vaši potřebě. Pro práci potřebujete dobrou (pracovní) obuv a rýč nebo i lopatu. Dopledne se budou sázet oskeruše v prostoru mezi „mysliveckou chatou“ (bod 1) a ulicí Pastýřská (bod 2), odpoledne budeme pokračovat výsadbou lip od rozcestí u Broskviova křížku (bod 3) ke křižovatce s Lipovou cestou (bod 4).

Máte-li jakékoliv dotazy, pište nebo volejte členům výboru spolku Letorost.

Doporučené články