Vážení příznivci obnovy zaoraných cest a ochránci přírody, to nejdůležitější, co vám na konci tohoto roku chceme sdělit, je poděkování. Poděkování za vaši podporu a také poděkování za pomoc související s vašimi štědrými finančními příspěvky a s účastí na sázení stromořadí.

Začátkem měsíce října jsme vypsali sbírku, abychom získali finance na výsadbu 28 ovocných stromů na nově vytyčené cestě vedoucí k pomníku V. I. Nikitěnka. Obrovský zájem dárců nás překvapil a samozřejmě potěšil. Přispívali občané žijící v Boleradicích, rodáci a jejich potomci žijící v různých oblastech České republiky i Slovenska. Přispívali i lidé, kteří Boleradice jen někdy navštívili nebo nás znají z doslechu. Přispívali také lidé, kteří nás vůbec neznají… Někteří přispěli jednou nebo několika stovkami, někteří jedním nebo několika tisíci. Dohromady to bylo 100 darů a na našem transparentním účtu po ukončení sbírky „přistálo“ 67 075 Kč a 95 haléřů.

Ale to není všechno, co dokládá zájem o stromy, o přírodu a o okolí naší obce. Na brigádu, kterou jsme naplánovali na 13. listopadu, přišlo v průběhu dne 28 dospělých a 8 dětí. Někteří si zasadili strom, někteří vykopali několik jam, jiní nosili slivovičku, někdo vozil vodu, někdo nosil hlínu, dřevěné kůly, někdo montoval dřevěné ochrany, někdo udržoval oheň a opékal špekáčky. A protože si každý nějakou práci našel, tak jsme měli před soumrakem všechny stromy vysazené, opatřené dřevěnou ochranou i drátěným pletivem. Bylo to jako v pohádce, jako když mávnete kouzelným proutkem.

Příští rok nás čeká další fáze obnovy cesty

Cesta pokračuje západně po okraji lesa, ale projít tudy nelze, protože les se rozšířil a cesta zarostla. Ve spolupráci s naší obcí, které tato cesta patří, hledáme způsob, jak vyřezat náletové dřeviny a cestu zprůchodnit. Jednou z možností je účast dobrovolníků na brigádě, kterou v případě, že bude zájem uspořádáme na začátku příštího roku.

Příští rok plánujeme slavnostní otevření cesty při příležitosti Setkání rodáků. Rádi využijeme této události a pozveme vás i všechny rodáky na krátké setkání a malé pohoštění. Rádi bychom v příštím roce, podobně jako letos, vysadili 30 stromů na obecních cestách nebo místech, které si s vedením obce dohodneme. Finanční prostředky se pokusíme získat tentokrát pomocí dotace.

Do dnešních dnů fungujeme jako skupina sedmi dobrovolníků tzv. „realizační tým“, v rámci kterého každou naši aktivitu probíráme. Vnímáme možnost převést sdružení na právně uznatelnou formu a chceme otevřít diskusi na toto téma s vámi, našimi podporovateli, sponzory, brigádníky a příznivci. Máte-li zájem napište nám na adresu clenovespolku@cestaklesu.cz nebo vyplňte registrační formulář: https://cestaklesu.cz/stante-se-clenem/

Doporučené články