Koncem dubna jsme se sešli s radou městyse Boleradice a shodli se na potřebě obnovy cesty, kterou pracovně nazýváme „Nikitěnkova cesta“. Získali jsme podporu pro náš projekt a příslib pomoci od radních při následné realizaci. Dohodli jsme se, že geodetické vytyčení cesty provede se souhlasem městyse Boleradice spolek Cesta k lesu na vlastní náklady.

Začátkem května jsme se také sešli s jednatelem společnosti ZEČI AGRO s.r.o.. S panem Pavlem Veselým jsme se shodli na možnosti realizovat obnovu cesty v letošním roce po sklizni. Také jsme se dohodli, že společně stanovíme místo přejezdu cesty pro zeměděskou techniku, které nebude osázené stromořadím.

Doporučené články