Naši dárci

Bez našich podporovatelů bychom nemohli realizovat naše projekty. V rámci dosud realizovaných tří cest se stromořadím, jsme získali finanční prostředky od 162 osob: