A co hlavního nás tento rok čeká?

I letos plánujeme obnovu další zaniklé historické cesty, nebo přesněji cest, které si ještě naši rodiče či prarodiče pamatují. Konkrétně se jedná o obnovení cesty z ulice Pastýřské směrem k Morkůvkám, kolem kříže manželů Střeštíkových, dále k myslivecké chatě a odtud pak směrem k lesu, k Broskviovu kříži a přes lokalitu Nad Rybníkem k Lipové cestě. Plán je to vskutku ambiciózní, ale jsme si vědomi velké podpory vás občanů i vedení obce. Záměr byl již schválen radou městyse a také společností ZEČI. Věříme, že už na podzim tak bude možné dojít z obce například ke studánce u mlýna či k Ovčím terasám nebo až do Němčiček příjemnější a kratší trasou bez nutnosti použít hlavní silnici.

Celková délka nových cest se bude pohybovat kolem 1,5 km a ani zde nebudou chybět nové stromy, které pomohou okolní půdě zadržovat vodu v krajině a budou bránit erozi. Turistům, sportovcům či kolemjdoucím poskytnou v horkých dnech vítaný stín. V prvním úseku cesty z Pastýřské ulice plánujeme vysadit celkem 46 jeřábů oskeruše. Jednalo by se tak o jedno z úplně největších oskerušových stromořadí v republice. V druhé části od Broskviova kříže pak zamýšlíme vysadit dalších 54 lip, které budou navazovat na loňskou Lipovou cestu.

Realizaci samotné výsadby opět předpokládáme v průběhu podzimních měsíců. Do té doby nás čeká geodetické vytyčení cest, nákup materiálu a získání potřebných financí. Obecní zaměstnanci již v průběhu zimy vyčistili úsek od myslivecké chaty, za což jim velmi děkujeme! Odhadované náklady na představený projekt jsou asi 150 000 Kč, ale věříme, že se nám i letos podaří od nadace Partnerství získat dotaci a celý plán tak uskutečnit. Už teď se těšíme, až se opět všichni společně při výsadbě potkáme! Do té doby vás zveme na jarní vycházku kolem rozkvetlého ovocného či lipového stromořadí. Pokud by Vás zajímalo více informací a rádi byste měli přehled o aktualitách z našeho spolku, sledujte nás také FACEBOOK stránce.

Doporučené články