Na 95. schůzi Rady městyse, konané dne 15. června 2022 radní schválili naši žádost o povolení výsadby stromořadí na cestě č. 2048 v úseku od kříže u studánky po okraj lesa Přírodní rezevace Velký Kutínov.

Závěr projednání naši žádosti

Doporučené články