V loňském roce jsme Vás žádali o pomoc při obnově „Nikitěnkovy cesty“ a byli jsme nesmírně překvapeni vašim zájmem, účastí na brigádě, štedrostí při sbírce a pozitivními ohlasy. Ještě jednou děkujeme!

Nyní je připravena naše druhý výsadba, tentokrát lipové stromořadí, které již brzy povede od studánky u mlýna směrem k lesu, na cestě vedouci podél Přírodní rezervace Velký Kuntínov až k Ovčím terasám.

Celkem bude cestu lemovat 39 lip! Práce na cestě již započaly, byly provedeny terénní úpravy a nové vytyčení dle katastrálních map. Cesta tak bude mít opět podobu, jakou měla dlouhá staletí.

A proč právě lípy?

Lípa je náš národní symbol a pro vůni svých květů, léčivé účinky, půvabnou korunu a dlouhověkost se stala symbolem ochrany, lásky a pomoci. Nové stromořadí přinese užitek jak půdě, tak živočichům, zejména včelám, ale také lidem, kterým poskytne vítaný stín při letní vycházce či výletu do okolí. V neposlední řadě dále zvelebí okolí obce a přispěje k lepšímu klimatu.

Letos budou dvě brigády

Vysadit 39 stromů se pravděpodobně za jeden den nestihne, proto musíle letos uskutečnit brigády ve dvou termínech a to 5.11 a 12.11.2022, vždy od 9:00. Bližší informace najdete na našem Facebooku. Nebo se zaregistrujte již nyní na portále Sázíme budoucnost.

Doporučené články