Vážení milovníci přírody, příznivci obnovených cest a výsadby stromů,

informujeme vás, že jsme dokončili projekt Nikitěnkova cesta a připravujeme projekt pro rok 2022, který jsme nazvali Lipová cesta.

Ti z vás, kteří jste se zúčastnili slavnostního otevření cesty dne 14. května tohoto roku, víte, že jsme na cestu umístili tři informační tabule a zastřešenou lavičku s výhledem na Boleradice. Ostatní zveme k procházce po cestě a „kontrole“ stromořadí vysázených ovocných stromů. Vše, co zde na cestě vedoucí do chráněné krajinné oblasti Kukle najdete, jsme pořídili z veřejné sbírky, které jste se osobně účastnili. Zásluhou štědrých darů a pomoci mnoha brigádníků a dárců nám získané finanční prostředky vystačily. V této části bych rád zmínil našeho významného dárce pana Milana Vítečka, který pro nás za velkého osobního i finančního přispění zhotovil zmíněné posezení. Velmi mu za to děkujeme.

Pro letošní rok bychom rádi vysadili stromořadí lip od křižovatky u mlýna směrem k lesu, na cestě vedoucí k Ovčím terasám. Nyní jsme ve fázi přípravy tohoto projektu a musíme učinit několik jednání, abychom se ujistili, že existuje všeobecný zájem a podpora občanů realizace tohoto projektu. Máme naplánované jednání se starostou, majiteli a nájemci okolních pozemků a také s našimi členy v rámci členské schůze našeho spolku.

Ano je to tak, v květnu jsme se v rámci sdružení občanů Boleradické cesty k lesu dohodli, že založíme spolek, abychom získali právní subjektivitu, ze které plynou širší možnost pro jednání s nadacemi i orgány státní správy a samosprávy. Spolek se jmenuje Letorost – lidé, kteří sázejí stromy z.s., bližší informace naleznete na našem webu www.letorost.cz.

Jak jsem již zmínil, pokud získáme souhlas s realizací projektu Lipová cesta, požádáme o dotaci na výsadbu stromů u nadace Sázíme budoucnost a na podzim svoláme brigádu na výsadbu, podobně jako jsme to učinili v loňském roce.

Přejeme vám krásné léto a těšíme se na setkání na podzimní brigádě.

Doporučené články