Výbor spolku svolává první členskou schůzi na den 18. června 2022 od 18:00 hod. v divadelní klubovně na adrese Boleradice 113.

Program schůze

  1) Zahájení
  2) Slovo svolavatele, volba předsedajícího a zapisovatele
  3) Přijetí nových členů 
  4) Schválení výše členských příspěvků
  5) Informace o stavu přípravy projektu 2022 - "Lipová cesta"          
  6) Diskuse
  7) Schválení usnesení, závěr

Doporučené články