Vážení spoluobčané,
v loňském roce jsme vás žádali o pomoc při obnově „Nikitěnkovy cesty“ a byli jsme nesmírně překvapeni vaší štědrostí a pozitivními ohlasy. Ještě jednou děkujeme! Jak jistě víte, akce byla nadmíru úspěšná, stromy podél cesty rostou jako z vody a místo se stalo hojně navštěvovaným.

Pohled na „Nikitěnkovu cestu“ a Boleradice v listopadu 2021

V letošním roce plánujeme výsadbu nového lipového stromořadí od studánky u mlýna směrem k lesu k Ovčím terasám.

Celkem bude cestu lemovat 39 lip! Práce na cestě již započaly, byly provedeny terénní úpravy a nové vytyčení dle katastrálních map.

Cesta tak bude mít opět podobu, jakou měla dlouhá staletí.

Naše představa o budoucí „Lipové cestě“ v říjnu 2022

A proč právě lípy? Lípa je náš národní symbol a pro vůni svých květů, léčivé účinky, půvabnou korunu a dlouhověkost se stala symbolem ochrany, lásky a pomoci. Nové stromořadí přinese užitek jak půdě, tak živočichům, zejména včelám, ale také lidem, kterým poskytne vítaný stín při letní vycházce či výletu do okolí. V neposlední řadě dále zvelebí okolí obce a přispěje k lepšímu klimatu. Více na informačním letáčku…

Zveme vás na brigádu, při které stromy společně vysadíme. Akce se uskuteční 5.11. a dokončení pak 12.11. vždy od 9 hodin. Rýče, pracovní oblečení a dobrou náladu si prosím přineste s sebou. Ostatní materiál a občerstvení s lipovým nádechem je zajištěno.

Těšíme se na setkání s vámi ať už na plánované brigádě, či na jaře při procházce pod mladými lipami.
Další informace najdete i na facebookové stránce Letorost Boleradice.

Doporučené články