Vážení milovníci přírody, příznivci obnovených cest a výsadby stromů, informujeme vás, že jsme dokončili projekt Lipová cesta.

Letos vás na výsadbu stromů přišlo ještě více než v loňském roce a společně se podařilo během jednoho dne vysadit 40 stromů a všechny osadit dřevěnou ochranou s pletivem proti zvěři. Pokud jste plánovali přijít na druhý termín brigády, plánovaný na tento pátek 12. listopadu, tak se vám musíme omluvit, protože tato akce je zrušená, již není co sázet.

To má však i jednu drobnou výhodu, že ti, kteří chtějí patronát nad stromem, již nemusí chodit na brigádu, stačí nám co nejdříve napsat nebo zatelefonovat, dokud jsou stromy ještě volné. Seznam patronů stromů na Lipové cestě najdete na našem webu.

Koncem října jsme vás požádali o finanční příspěvek, protože dotace, kterou jsme získali od nadace Sázíme budoucnost na pokrytí nákladů tohoto projektu nepostačovala. Nestačili jsme se divit vaši štědrosti. Za vaše příspěvky a vaši důvěru děkujeme a budeme usilovat o to, aby byly smysluplně využity a důvěra nebyla zklamána. Získané finanční prostředky budou použity na obnovu další zaorané cesty a nákup stromů, jejich výsadbu a údržbu, stejně jako na údržbu a ochranu stávajících dvou cest o které se staráme.

Náš třetí projekt již diskutujeme, ale v současné době ještě nemůžeme prozradit podrobnosti. Musíme náš nápad nejprve projednat s členskou základnou a všemi jichž se obnova cesty dotýká.

Máte-li zájem se zapojit do našich aktivit z pozice člena spolku, napište nám nebo zavolejte. Každý nápad, dobrý úmysl či pracovité ruce jsou při našich aktivitách přínosem.

Tešíme se na setkání pri jarním otevření Lipové cesty

Jménem všech členů spolku

Letorost – lidé, kteří sázejí stromy z.s.

vás zdraví členové výboru:

Anna, Jindra, Jirka, Jirka a Pavel

„Tento projekt byl vytvořen díky grantovému programu Nadace Partnerství, individuálním dárcům veřejné sbírky a partnerům iniciativy Sázíme budoucnost.“

Doporučené články