Pro letošek jsme si naplánovali dva „malé“ projekty. Malé z pohledu finanční náročnosti i pracnosti, ale doufám, že velké z pohledu jejich významu pro občany a návštěvníky našeho regionu. Nicméně hodnocení nechám na vás…

Jarní projekt, nazvaný Cesta bratří Mrštíků, je společným záměrem Letorostu a Divadelního spolku bratří Mrštíků Boleradice. Cílem projektu je vyznačení a zprůchodnění cesty od divadla do Helenčina údolí (2,5 km) a dále k domku bratří Mrštíků v Divákách (1,5 km).  Aktuálně už je cesta průchozí a tvoří nejkratší propojení mezi obcemi Boleradice a Diváky pro pěší turistiku.

Ve spolupráci s Nadací VIA a společností Kaufland jsme sdružili finanční prostředky, abychom se v sobotu 20. dubna 2024 mohli společně potkat. Akce začne odchodem od divadla v Boleradicích ve 14:00 hod., občané obce Diváky jsou zváni také samozřejmě a mohou vyrazit o půl hodiny později.

V Helenčině údolí bude na všechny výletníky, kteří dorazí z Boleradic, Divák i odjinud, čekat krátký kulturní program, společný přípitek a občersvení. Začátek je plánován na 15:00 hod.

Kulturní program připravili boleradičtí divadelníci ve spolupráci s místním pěveckým sborem Mužáci, aby osvěžili naše setkání a také přivítali účastníky  regionální divadelní přehlídky Mrštíkovo divadelní jaro, která se v tomto týdnu v Boleradicích koná.

Na závěr našeho setkání si zájemci mohou společně vysadit několik vrb podél potoka Harasky, nedaleko od místa setkání.

Závěrem tohoto článku děkujeme Nadaci Via a společnosti Kaufland za podporu nášeho projektu. Podpořeno z Fondu Kaufland „Milion pro Hustopeče a okolí“, ve spolupráci s Nadací Via.“

Doporučené články