Milí rodáci a přátelé,
Úřad městyse Boleradice spolu s místními spolky, sdruženími a organizacemi si Vás a Vaše partnery dovoluje co nejsrdečněji pozvat na SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL BOLERADIC ve dnech 13.–15. května 2022

Pátek 13. května 2022
17:00 Položení věnců

18:00 Otevřené sklepy v Tihelni, hraje CM Primáš,
vystoupí Mužský a ženský sbor Vavřine c

19:30 Divadelní představení DS Boleradice
Pohádka máje

Sobota 14. 5. 2022

9:00–9:30 CM Primáš

9:30–10:30 Slavnostní zahájení Sjezdu rodáků a přátel Boleradic

10:30 – 18:00
 Otevření výstav

11:00 Slavnostní otevření „Cesty k lesu“

14:00 Průvod obcí 

15:00 Výstava vín, vystoupení CM Primáš a DH Lácaranka

15:00 – 18:00 Vyhlídkové jízdy autobusem

19:30 – 24:00 Společenské posezení v sále městyse, k tanci
a poslechu hraje DH Lácaranka

Neděle 15. 5. 2022

8:00–9:00 Slavnostní bohoslužba v místním kostele,
 „Mše za živé a zemřelé, současné
a bývalé farníky a dobrodince našeho kostela“

9:00–12:00 Otevření výstav

12:00 Rozloučení

Doporučené články