Při příležitosti Sjezdu rodáků a přátel Boleradic, který se koná ve dnech 13. – 15. května 2022, vás zveme na slavnostní otevření „Cesty k lesu“. První projekt sdružení občanů „Boleradické cesty k lesu“ jsme nazvali „Nikitěnkova cesta“. Jedná se o obnovení zaorané cesty a vysázení stromořadí 28 ovocných stromů. V rámci realizace tohoto projektu jsme uspořádali sbírku a ze získaných prostředků jsme celou akci realizovali.

Nyní je příležitost se setkat se všemi dárci, členy i podporovateli tohoto projektu a nejenom ukončit tento projekt, ale také pohovořit o dalších plánech a záměrech.

Zveme vás na slavností otevření cesty, dne 14. kvetna 2022 v 11 hodin dopoledne do Boleradic. Plánujeme přestrihnout pásku, proto si vezměte sebou nůžky.

Doporučené články