Dne 24. srpna jsme dokončili vytyčení cesty. Cesta se zajímavě klikatí a její šířka není po celé délce stejná.  Vytyčení míst pro výsadbu stromů se budeme věnovat nyní, začákem září. Ještě před tím však vyčistíme začátek cesty od náletových dřevin, abychom mohli provést úpravu terénu a propojit novou a existující část cesty.

Vytyčení cesty provedl Ing.Karel Svoboda , ALECSZ s.r.o. IČ: 29312051, Palackého 402/20, Hustopeče u Brna, 693 01.

Akci financovali manželé Kahounovi formou sponzorského daru ve prospěch projektu „Nikitěnkova cesta“.


 

Doporučené články