KUPTE SI SVŮJ OBECNÍ STROM

Cesta od hranice plánované obytné lokality „Vorličky“ na okraj lesa měří 640 metrů. V místech kde je cesta širší plánujeme vysadit stromořadí ovocných dřevin a umístit lavičky pro odpočinek a pokochání se krásným výhledem na Boleradice a Nedánov. Stromy dodají stín a obohatí toto místo jak z pohledu ekologického, tak i estetického.

V letošním roce plánujeme vysadit 28 stromů, které opatříme tříkůlovou ochranou proti povětrnostním vlivům i zvěři. Rozpočet této etapy, včetně travního osiva, činí 45 tisíc korun. Tyto finanční prostředky chceme získat prostřednictvím veřejné sbírky, kterou spouštíme právě nyní.

Vnímáte-li tuto aktivitu jako přínosnou pro naši obec a její okolí, a chcete-li přispět, budete moci se v průběbu následujících 30 dnů do sbírky zapojit. Finanční prostředky s uvedením jejich konkrétního účelu, na který mají být použity můžete poskytovat prostřednictvím tzv. „crowdfunding“ skupinového financování, následujícími způsoby zde:

1. ZDE SE MŮŽETE ZAPOJIT do společného financování projektu:
Obnovení zaorané cesty a výsadba stromořadí v Boleradicích
Příspěvky můžete poskytovat do 14.10.20215

2. Nebo osobně v obecní knihovně nebo divadelní pokladně

3. Také (od 15.10.2021) na transparentní účet: 300518899/0300

Účely použití darů, jejich výše a počet, které potřebujeme pro zabezpečení projektu:

Strom 700,- 28x
Osivo 250,- 20x
Tříkůlová ochrana 500,- 28x

CHCETE SE ZAPOJIT?

Můžete přispět na realizaci našeho projektu, a tím se stanete našimi podporovateli.
Také se můžete stát členem a zapojit se do spolupráce na tomto a dalších projektech.

Přístup k našim finančním transakcím na transparentním účtu naleznete v sekci Kontakty: https://cestaklesu.cz/kontakt/