Spolek letorost byl založen 7. června 2022, ale již v předcházejícím roce jsme realizovali náš první projekt „Nikitěnkova cesta“, ještě pod hlavičkou sdružení občanů s názvem „Boleradické cesty k lesu“. Zde na této stránce naleznete naše výroční zprávy.

2023 – Výroční zpráva spolku za rok 2023

2022 – Výroční zpráva spolku za rok 2022

2021 – Zpráva o hospodaření sdružení občanů „Boleradické cesty k lesu“ (bude doplněno)