Je důležité, aby každá organizace měla stanoven účel a poslání své existence a také definované cíle a plány pro nejbližší období. Pro mnohá jednání s našimi partnery vytvořil výbor spolku dokument obsahující základní informace o naši organizaci. Nyní jej představujeme členům a veřejnosti.