Poskytli jsme informace o našich aktivitách dvěma deníkům, které se dostávají na domácností v našem okrese, abychom jejich prostřednictvím infomovali naše občany, kteří nemají přístup k internetu. Děkujeme paní reportérce Ivě Haghoferové za zpracování článku a pracovníkům deníku Deník.cz za zveřejnění. Celý článek si můžete přečíst zde